Perfect Soft Graphit

PRZEKONUJĄCY CZYSTY I NOWOCZESNY

Ta kuchnia, o cz ystych konturach fascynuje ponadczasową kolorystyką i minimalis tycznym designem wyrazistych linii. Prosta elegancja, funkcjonalność i jak ość zapewniają, że ten s tyl jest tak lubiany i ponadcz asowy. Kolory grafitu i dr ewna uzupełniają się, nie zagłuszając wzajemnie. To definitywnie duet zwycięzców w k ategorii Interior Design.