Bæredygtig virksomhed

Ud over sine bæredygtige produkter er Häcker også kendt som en bæredygtig agerende virksomhed. Bæredygtig omgang med råstoffer og ressourcer indgår som et væsentligt aspekt i den virksomhedsinterne merværdikæde.

Sammenslutningen af tyske møbelproducenter og -leverandører "Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM)" har certificeret Häcker Küchen som „Klimaneutral producent“. Häcker Küchen har opstillet en detaljeret CO2-balance. Her har vi registreret udslip, som allerede i dag modregnes med positive besparelser i virksomheden, og vi har kompenseret restmængden af udslip ved køb af klimabeskyttelsescertifikater. Disse certifikater fremmer vigtige klimabeskyttelsesprojekter over hele verden. For eksempel indvinding af vedvarende energi eller genplantning af skov.

Fremme af unge talenter og uddannelse hos Häcker Küchen

Som en del af den varige udvikling af medarbejderstaben har Häcker siden 1980 uddannet unge mennesker indenfor forskellige erhvervsgrene. Alle elever og lærlinge får derefter tilbudt ansættelse i virksomheden. I løbet af virksomhedens lange historie har vi hjulpet over 260 unge mennesker til en succesfuld start i erhvervslivet.

Kvalificerede unge medarbejdere er uundværlige. Denne udmærkelse bekræfter os i fortsat at investere i god uddannelse for også i fremtiden at kunne stå som en attraktiv arbejdsgiver og uddannelsesvirksomhed.“ 

Simon Hartwich
personalechef


Varme pr. Biomassekedel af egen produktion

Administrationsbygningens varmeforsyning kommer fra køkkenproduktionens kedelhus. Varmen produceres i fem biomassekedler med en samlet ydelse på 13 megawatt, hvor der fyres med træaffald fra produktionen. Derved kan bygningen opvarmes meget økonomisk og miljøvenligt. Luftmængden kan reguleres fuldstændigt individuelt svarende til de aktuelle behov.

[Translate to Danish:] Meadow

182.527 kWh elektricitet fra eget solcelleanlæg og 14,959 MWh grøn elektricitet

Häcker har haft et miljøstyringssystem siden 2009 og et energistyringssystem siden 2014. 
DIN ISO 14001 miljøstyring DIN ISO 50001 energistyring

Indkøbsstyring

Over 50 % af vores leverandører befinder sig indenfor en omkreds på 50 kilometer fra Rödinghausen. Det reducerer vores CO2-fodaftryk og sikrer stabile leverandørkæder. Miljøvenlighed og bæredygtighed er faktorer, som spiller en afgørende rolle ved valget af de anvendte materialer. Ved valget af vores leverandørpartnere er overholdelse af bæredygtighedsstandarder af stor vigtighed. Vores leverandører af træmaterialer er alle PEFC- og FSC-certificerede, og de indkøber deres træ indenfor en omkreds af 150 km fra produktionsstederne i Tyskland og Østrig.

Electromobility

Vi lægger stor vægt på elektromobilitet hos Häcker. Vores „pool-biler“ kører elektrisk – ligesom vores firmabiler. Aktuelt har Häcker 10 ladestationer til elkøretøjer på anlægget i Rödinghausen. Indenfor kort tid udvider vi med 16 ladestationer mere. Vores cykelbokse er udstyret med el-tilslutning til opladning af elcykler. Og for at slutte dette bæredygtige kredsløb, bliver strømmen til ladestationerne genereret i solcelleanlæggene på tagene af Häckers hovedkvarter.

Gå foran med et godt eksempel. Også vi i virksomhedsledelsen kører elektrisk. Det er rigtig sjovt at køre disse biler og samtidig kunne bevæge sig omkring emissionsfrit."

Stefan Möller
Forretningsledelse


I tidens ånd - over 600 homeoffice-arbejdspladser

Häcker har i årevis tilbudt sine medarbejdere muligheden for at arbejde i homeoffice, som på mange måder kan gøre arbejdet mere fleksibelt både i rumlig og tidsmæssig forstand. I vores stabile, digitaliserede infrastruktur benytter mere end 600 af vores medarbejdere sig af muligheden for at arbejde hjemmefra eller mobilt. Dette resulterer også i en betydelig reduktion i benzinforbrug og CO2-udslip. Det skåner miljøet. I tilgift giver de mere fleksible arbejdstider også vores medarbejdere mulighed for en sund livsbalance.


Sund ernæring

Sund ernæring er en selvfølgelig del af det værdibaserede familieforetagende Häcker Küchen. Häcker Lounge imødekommer dette krav må mange forskellige måder. Behagelige omgivelser og lyddæmpende foranstaltninger sørger for en ægte wellness-atmosfære for både medarbejdere og gæster. Vores catering-partner arbejder bæredygtigt og anvender foretrukkent regionale og sæson-betonede produkter. Alt bliver altid tilberedt af friske råvarer uden brug af smagsforstærkere og lignende, så man med rette kan tale om en udpræget sund kost.

Højbed

I haven ved vores „Kochhaus“ har Häcker anlagt et højbed med velsmagende krydderurter. Ikke alene giver de maden en herlig smag, de er også helt friske og udpræget sunde. Højbedet blev udført af vores unge under uddannelse som et projekt.

[Translate to Danish:] Herb garden
play video

Digitalisering

Teknologi og digitalisering er bestemmende for vores fremtid og for vores muligheder for at handle bæredygtigt. Med digitaliserede arbejdsprocesser aflaster vi vores medarbejdere for at give dem plads til de væsentlige opgaver. Vi kan nævne følgende eksempler:

  • Elektronisk ordrebehandling (eCom)
  • Forsendelsessporing næsten i realtid (logistik-cockpit)
  • ProductPilot
  • My.Häcker Intranet inklusive mobile-app
  • Digital Shopfloor Management
  • Q-station produktions-assistent-system

my.Häcker

Med my.Häcker Intranet har Häcker en digital og dermed hurtig informationsformidling over hele virksomheden. Der er placeret monitorer i alle bygninger, hvor de dagsaktuelle oplysninger i virksomheden offentliggøres. Derudover er der adgang til my.Häcker Intranet fra alle PC'er eller uafhængigt af sted via en mobil app. Dermed sikres det, at alle medarbejdere altid får alle oplysninger samtidig.

my.Häcker app

Med den mobile applikation my.Häcker app er der adgang til alt på Häckers intranet uanset fysisk placering og tidspunkt. Dette giver mulighed for en 24/7 adgang til alle aktuelle oplysninger.


Digital Shopfloor Management


Digital Shopfloor Management

Siden 2020 har Häcker anvendt et digitalt Shopfloor Management system for at øge produktionskapaciteten og for at involvere medarbejderne aktivt i forbedringsaktiviteter. I denne proces analyseres produktions-processerne , de tilhørende data, nøgletal og målsætninger indsamles og bliver drøftet i fællesskab på Shopfloor-møderne. Dette underbygger en kultur med kontinuerlig forbedring af produktionsprocesser. Ved den digitale Shopfloor management bliver data registreret ved kilden og brugt automatiseret i realtid. Det sparer ressourcer og sænker i mange tilfælde energiforbruget.

Bæredygtig administration

Samlet set resulterer den digitale Shopfloor Management i et formindsket tidsforbrug til de administrative opgaver og reducerer såvel forarbejdnings- som stilstandstider i produktionen.

Bæredygtighed og produkter

Bæredygtighed og produkter

Få mere at vide om vores tiltag for bæredygtighed, som vi fører ud i livet både for vores køkkener og vores hårde hvidevarer.

Få mere at vide

Bæredygtighed og samfund

Bæredygtighed og samfund

Häcker lægger særlig stor vægt på økologi & sociale forhold. Her fortæller vi, hvilke tiltag der er til gavn for samfundet. 

Få mere at vide