Uznanie i respekt dla ludzi, środowiska i natury

Häcker Küchen angażuje się od lat w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo produkuje neutralnie klimatycznie, posiada wyróżnienia za zdrowe meble, sieje dzikie łąki i sadzi drzewa. Dodatkowo aktywnie wspiera socjalne projekty jak i szkołę w Sierra Leone (Afryka). Odkryjcie Państwo wiele projektów firmy Häcker w zakresie zrównoważonego rozwoju.

% CO2

Produkujemy neutralnie klimatycznie

Rośliny

drzewa i krzewy poprzez akcje sadzenia drzew

% Oszczędności

w pneumatyce/powietrze spreżone

Kwieciste łąki

% eko-prąd

z odnawialnych źródeł

Mokradła

Produkujemy neutralnie klimatycznie

Zrównoważona produkcja kuchni z myślą o lepszym świecie

Häcker produkuje neutralnie klimatycznie i został za klimatycznie neutralną produkcję wyróżniony przez DGM. Dodatkowo Häcker doprowadził do pozytywnych oszczędności własnych emisji, a pozostałą różnicę wyrównał poprzez zakup certyfikatów klimatycznych.

Tymi certyfikatami wspiera Häcker w rozsądny sposób projekty zalesiania, budowy elektrowni wiatrowych i wodnych. Dodatkowo Häcker ze swoimi oznaczeniami  PURemission i PUResist jest wiodący na rynku w dziedzinie zdrowych mebli kuchennych.

Oficjalne wyróżnienie jako przedsiębiorstwo neutralne klimatycznie

Wspieramy projekty zalesiania, budowy elektrowni wiatrowych i wodnych 

Docenienie działalności w zakresie aktywnej ochrony klimatu 

Dobrowolne udostępnienie danych w sprawozdaniu o zrównoważonej produkcji

My w Häcker Kitchens jesteśmy z jednej strony odpowiedzialni za zrównoważone zarządzanie istniejącą działalnością, a z drugiej strony musimy stworzyć podstawy do dalszego rozwoju. Made in Germany" to jedna z głównych strategii Häckera Küchena, która zapewni w przyszłości miejsca pracy również tutaj, w regionie."

Markus Sander | Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży, Marketingu i Kontrolingu

Odpowiedzialność korporacyjna

Szacunek i odpowiedzialność za ludzi i przyrodę - żyjemy tym każdego dnia.

Raport o zrównoważonym rozwoju

Przewijanie online