Do odpowiedzialności korporacyjnej należy intensywna troska o zrównoważony rozwój. Wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, ochroną gatunkową i zasobami są pilne i dotyczącą nas wszystkich. Dzisiaj i w przyszłości.“

Jochen Finkemeier
Partner zarządzający

Myśleć i działać w sposób zrównoważony

Stoimy w obliczu poważnych globalnych wyzwań, które wymagają od nas bardziej zrównoważonego myślenia i działania. Firma Häcker angażuje się na szerokim polu w zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność.

Produkt
zrównoważonego rozwoju 

Odkryjcie Państwo zrównoważone środki, które wdrażamy w naszych kuchniach i urządzeniach do zabudowy. 

Firma
zrównoważonego rozwoju 

Dowiedzcie się Państwo jakimi środkami Häcker dostosowywuje firmę do zasad zrównoważonego rozwoju. 

Społeczeństwo
zrównoważonego rozwoju 

Häcker jest szczególnie zaangażowany w kwestie ekologiczne i społeczne. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, jakie korzyści przynosi społeczeństwu wsparcie firmy. 


[Translate to Polski:] NH

Firma Häcker stosuje system zarządzania środowiskiem od 2009 r., a system zarządzania energią od 2014 r.


DIN ISO 14001 Zarządzanie środowiskiem DIN ISO 50001 Zarządzanie energią.

Häcker Küchen był pierwszym producentem mebli kuchennych, którego cały asortyment otrzymał certyfikat neutralności klimatycznej. Zostało to potwierdzone badaniem CFP przeprowadzonym przez instytut „Focus Future”. Z kuchnią Häcker otrzymujecie Państwo produkt, który implikuje wysoki poziom świadomości ekologicznej. 

Oficjalne wyróżnienie dla firmy neutralnej klimatycznie

Ocena działalności na rzecz aktywnej ochrony klimatu

Wspieramy projekty zalesiania, energetyki wiatrowej i wodnej

Dobrowolna transparentność

Firma zrównoważonego rozwoju

Firma zrównoważonego rozwoju 

Dowiedzcie się Państwo jakimi środkami Häcker dostosowywuje firmę do zasad zrównoważonego rozwoju. 

Dowiedz się więcej

Społeczeństwo zrównoważonego rozwoju 

Häcker jest szczególnie zaangażowany w kwestie ekologiczne i społeczne. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, jakie korzyści przynosi społeczeństwu wsparcie firmy. 

Dowiedz się więcej