Veri gizliliği

VERİLERİNİZİN WEB SİTEMİZDE ELE ALINMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kişisel verilerinizi Telemedya Kanunu ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak işleriz.
Ekte verilerinizin işlenmesi ve bununla ilgili haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. ÖN NOT
Aşağıdaki noktalar verileriniz hakkında size bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Yasa koyucu, bu amaçla hangi bilgilerin gerekli olduğunu belirlemiştir.
Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde 12 ila 22 arası maddeleri ve Madde 34'ü okuyabilir. Genel Veri Koruma Yönetmeliği metnini internette aşağıdaki https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679adresinde bulabilirsiniz. Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile ilgili başka sorularınız varsa, veri koruma görevlisi ve/veya idare ile istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

2. KİŞİSEL VERİLER NEDİR?
Belirli bir kişi veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili tüm bilgiler. Bir kişi doğrudan veya dolaylı olarak teşhis edilebilirse tanımlanabilir. Bu, örneğin, isim gibi bir tanımlayıcıya, bir kimlik numarasına, yer bilgilerine, bir çevrimiçi isme veya bir veya daha fazla özel özelliğin belirtilmesi yoluyla olabilir.

3. TEMEL BİLGİLER
3.1 Verilerimin işlenmesinden kim sorumludur?
Veri işlemeden sorumlu: Häcker Küchen GmbH & Co. KG, Werkstr. 3, 32289 Rödinghausen, Almanya
Tel.: +49 5746 / 940-0, info@haecker-kuechen.de

3.2 Veri koruma kanunu ile ilgili kontrol ve uyumdan hangi makam sorumludur?
Sorumlu veri koruma-denetim makamı
Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Eyalet Komiseri    
Postfach 200444, 40102 Düsseldorf, Almanya 
Telefon:  +49 211 / 384240     E-posta: poststelle@ldi.nrw.de

3.3 Firmanın veri koruma görevlisine nasıl ulaşabilirim?
Firmamızın veri koruma görevlisi Martin Harbeke. Veri koruma görevlisine şu şekilde ulaşılabilir: E-posta: dsb@haecker-kuechen.de.

4. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER
4.1 Firma verilerimi neden işliyor?
Anonimleştirilmiş verilerin üretimi, şu anda tarafımızdan devre dışı bırakılamayan web sitesi sağlayıcımız tarafından standart olarak yapılmaktadır.
Formlarımızı kullanırken, talebin karşılanması ve iletişim kurmak için veriler toplanır.

4.2 Firma verilerimi neden işleyebilir?
Eğer haklı bir menfaatimiz varsa (bkz. 4.1) ve ciddi itirazlara sahip olmadığınızı varsayılabilirsek (haklı menfaat Madde 6 bent 1 fıkra f GVKY), geçerli veri koruma kanunu (= AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) verilerinizin (= kişisel verilerin) işlenmesine izin verir.

4.3 Benden hangi veriler toplanıyor?
Bu veriler, web sitesi sağlayıcımız tarafından standartlaştırılmış bir şekilde toplanmaktadır. Bu veri toplama işlemini şu anda devre dışı bırakamıyoruz, ancak veriler bizim tarafımızdan kullanılmaz veya değerlendirilmez:
- Anonim formda IP adresi, erişimin yerini belirlemek için kullanılır
- Yönlendiren (önceden ziyaret edilen web sitesi)
- İstenen web sitesi veya dosya
- Tarayıcı tipi ve tarayıcı sürümü
- Kullanılan işletim sistemi
- Kullanılan cihaz tipi
- Erişim zamanı

Formlarımızı kullanırken, aşağıdaki veriler toplanır:
- Hitap
- Sözleşme ortağınız (isteğe bağlı)
- Adı (isteğe bağlı)
- Soyadı
- Sokak / Bina no. (isteğe bağlı)
- PK
- Yer (isteğe bağlı)
- Ülke
- Telefon (isteğe bağlı)
- E-posta
- Konu seçimi
- Mesaj

4.4 Verilerim hangi istatistiklerde kullanılıyor?
Aşağıdaki anonim istatistikler, web sitesi sağlayıcımız tarafından sağlanmaktadır. İstatistikleri biz kullanmıyor veya değerlendirmiyoruz, istatistiklerin üretilmesini şu anda devre dışı bırakamıyoruz:
- Ziyaretçi rakamları: ziyaretçiler, oturumlar, sayfa görüntülemeleri ve arama motoru robotları.
- Ziyaretçi davranışı: oturum başına süre, oturum başına sayfa görüntüleme sayısı ve hemen çıkma oranı.
- Sayfa analizi: giriş sayfaları, çıkış sayfaları, hata sayfaları, en çok ziyaret edilen sayfalar, yüksek hemen çıkma oranına sahip sayfalar ve arama terimleri.
- Orijin sayfalar: tüm orijin sayfaları ve yönlendiren sayfalar.
- Ziyaretçi yerleri
- Tarayıcılar ve sistemler: tarayıcı, tarayıcı sürümleri, işletim sistemleri ve işletim sistemi sürümleri.

4.5 Verilerimi kimler alabilir?
İşlenmesi çerçevesinde anonim verileriniz
- sözleşmeyle bağlı web sitesi sağlayıcımız tarafından görülebilir
- daha başkasına verilmez

Bayi arama formunu kullanırken, eğer buna rıza göstermişseniz veriler uygun başka bayilere de iletilebilir.

4.6 Bana ait verileri Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktaracak mısınız?
Böyle bir amacımız yok.

4.7 Verilerimi ne kadar süreyle kaydedeceksiniz?
Herhangi bir veri kaydedilmeyecek.

4.8 Verilerimi vermek zorunda mıyım?
Madde 4.1'de belirtilen gerekçelere ulaşmak için, kişisel verilerinizin bize verilmesi gerekmektedir.
Sözleşmenin sizinle akdedilmesi ve uygulanması için bu zorunludur ve yasal olarak da şart koşulur. Verilmemesi durumunda, sizinle bir sözleşme yapamayız.
Şikayet durumunda, dilediğiniz zaman yetkili denetleme makamına başvurabilirsiniz. Firmamız için Madde 3.3 içinde belirtilen denetleme makamı yetkilidir.
Bunu mahkeme yoluyla kontrol etme hakkınız vardır, GVKY Madde 78'e göre bir denetleme makamına ve GVKY Madde 79'a göre firmamıza karşı.

4.9 Otomatik karar verme / profil oluşturma
Otomatik bir karar verme / profil oluşturma gerçekleşmez.

5 HANGİ HAKLARA SAHİBİM?
5.1 Haklarınızla ilgili bilgi
Bir veri işlemesinin muhatabı olarak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında ayrıca aşağıdaki haklara (bundan böyle kısaca “Kişinin hakları” olarak da anılacaktır) sahipsiniz.

5.2 Bilgi edinme hakları (GVKY Madde 15'e göre)
Sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğimiz hakkında bilgi isteme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizi sizden aldığımızda, şunları öğrenmeye hakkınız var;
- verilerinizi neden işlediğimiz (ayrıca bkz. Madde 4.1);
- size ait ne tür verileri işliyoruz;
- hangi tip alıcıların size ait verileri alacağını veya alması gerektiğini (ayrıca bkz. Madde 4.3);
- verilerinizin ne kadar süre kaydedileceği; depolama süresinin belirtilmesi mümkün değilse depolama süresinin nasıl belirleneceğini size bildirmeliyiz (ör. yasal saklama sürelerinin sona ermesinden sonra) (ayrıca bkz. Madde 4.5);
- verilerinizin işlenmesinin kısıtlanması ve/veya rızanın geri çekilmesi hakkı dahil olmak üzere, verilerinizi düzeltme ve silme hakkına sahip olduğunuz (ayrıca bkz. Madde 5.2, 5.3 ve devamı);
- denetim makamı nezdinde bir şikayet hakkına sahip olduğunuz;
- doğrudan sizden toplanmadıysa verileriniz nereden geldiği;
- verilerinizin otomatik bir karar için kullanılıp kullanılamayacağı ve eğer öyleyse kararın hangi mantığa dayalı olduğu ve otomatik kararın sizin için etkisi ve kapsamı;
- size ait verilerin Avrupa Birliği dışında bir ülkeye gönderilmesi durumunda, veri alıcısının yeterli düzeyde bir koruma sağlayıp sağlamadığı ve sağlıyorsa hangi garantileri verdiği konusunda bilgi edinme hakkınız vardır;
- kişisel verilerinizin bir kopyasını isteme hakkına sahip olduğunuz. Veri kopyaları esas olarak elektronik formda sağlanır.
İlk kopya ücretsizdir, ek kopyalar makul bir ücret talep edebilir. Bir kopya sadece diğer kişilerin hakları etkilenmezse sağlanabilir.

5.3 Verilerin düzeltilmesi hakkı (GVKY Madde 16'ya göre)
Yanlış ve/veya eksik ise verilerinizi düzeltmemizi isteme hakkınız vardır. Bu hak ayrıca ek açıklamalar veya bildirimler yoluyla tamamlama hakkını da içerir. Bir düzeltme ve/veya tamamlama işlemi kusurlu bir geciktirme olmadan yapılmalıdır.

5.4 Kişisel verilerin silinmesi hakkı (GVKY Madde 17'ye göre)
Aşağıdaki hallerde bizden kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz;
- kişisel veriler, toplandıkları ve işlendikleri amaçlar için artık gerekli olmadığında;
- veriler verdiğiniz rıza temelinde işlenip de sonradan rızanızı geri çektiğinizde; ancak veri işleme için başka bir yasal izin varsa bu geçerli değildir;
- yasal izni "haklı menfaat" (Madde 6 bent 1 fıkra e veya f) içinde bulunan bir veri işlemesine karşı itiraz ettiğinizde; bununla birlikte öncelikli olarak işlemeye devam etmek için haklı nedenler varsa silinme gerçekleşmez;
- doğrudan tanıtım amacıyla veri işlemeye itiraz etmiş iseniz;
- kişisel verileriniz yasalara aykırı şekilde işlendiyse;
- bilgi toplumu (= elektronik hizmet) hizmetleri için rıza (GVKY Madde 8 bent 1) temelinde toplanan bir çocuğun verileri sözkonusu ise.
Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerin silinmesi hakkı bulunmaz;
- ifade özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı silme işlemine izin vermediğinde;
- kişisel verilerin işlenmesi
   - yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için (ör. yasal saklama zorunluluğu),
   - kamu görevlerini ve çıkarlarını yürürlükteki yasalara göre (“halk sağlığı” da dahil) gerekleştirmek amacıyla veya
   - arşivleme ve/veya araştırma amaçlı gerekli olduğunda;
- kişisel veriler yasal hakların kullanılması, icrası veya savunulması için gerekli olduğunda.
Silme işlemi derhal yapılmalıdır (kusurlu geciktirme olmadan). Kişisel veriler bizim tarafımızdan kamuya açık hale getirildiğinde (ör. internette), teknik olarak mümkün ve makul olduğu ölçüde bağlantıların, kopyaların ve/veya replikasyonların silinmesi de dahil olmak üzere, silme talebi hakkında diğer veri işlemecilerin de bilgilendirilmesini sağlamalıyız.

5.5 Veri işlemenin kısıtlanması hakkı (GVKY Madde 18'e göre)
Kişisel verilerinizin işlenmesini aşağıdaki durumlarda kısıtlama hakkına sahipsiniz:
- Kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ettiyseniz, verilerinizin doğruluğunu doğrulama süresi boyunca başka bir yerde kullanılmamasını ve böylece işlenmesinin kısıtlanmasını bizden talep edebilirsiniz.
- Yasal olmayan veri işleme durumunda, veri silme yerine veri kullanımının kısıtlanmasını isteyebilirsiniz;
- Kişisel verilerinize yasal hakların kullanılması, icrası veya savunulması için ihtiyaç duymanız halinde, ancak kişisel verilerinize artık bizim ihtiyacımız olmadığında, yasal takip amaçları için veri işlemeyi sınırlandırmamızı isteyebilirsiniz;
- Bir veri işlemeye itiraz (GVKY Madde 21 bent 1 uyarınca) ettiyseniz (ayrıca bakını Madde 5.7) ve henüz veri işlemeyle ilgili menfaatlerimizin sizin menfaatlerinizden fazla olup olmadığı belli değil ise, verilerinizin doğrulama süresi boyunca başka bir amaçla kullanılmamasını ve böylece işlenmesinin kısıtlanmasını bizden talep edebilirsiniz.
Kendi istekleri üzere işlenmesi kısıtlanmış olan kişisel veriler, kaydetme hakkı saklı kalmak koşuluyla, artık yalnızca
- sizin rızanızla,
- yasal hakların kullanılması, icrası veya savunulması için,
- diğer gerçek veya tüzel kişilerin haklarını korumak için, veya
- önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.
Bir işleme kısıtlamasının kaldırılması gerektiğinde size önceden bilgi verilecektir.

5.6 Veri aktarımı hakkı (GVKY Madde 20'ye göre)
Bize verdiğiniz verileri yaygın bir elektronik formatta (ör. PDF veya Excel belgesi olarak) bizden talep etme hakkına sahipsiniz.
Bizim için teknik olarak mümkün olduğu takdirde bu verileri doğrudan başka (sizin belirlediğiniz) bir firmaya aktarmamızı da isteyebilirsiniz.
Bu hakka sahip olmanızın önkoşulu, veri işlemenin bir rıza veya bir sözleşmenin yürütülmesi temelinde (bakınız Madde 4.2) ve otomatik prosedürler yardımı ile gerçekleştirilmesidir.
Veri aktarım hakkının kullanılması, başka kişilerin hak ve özgürlüklerini etkileyemez.
Veri aktarım hakkını kullanırsanız, GVKY Madde 17 kapsamında veri silme hakkına sahip olmaya devam edersiniz.

5.7 Belirli veri işlemelerine itiraz hakkı (GVKY Madde 21'e göre)
Verileriniz kamu yararı veya haklı menfaatleri gerçekleştirmek amacıyla işlendiğinde (bkz. Madde 4.2), bu işlemeye itiraz edebilirsiniz. İtirazınız için özel durumunuzdan kaynaklanan nedenleri bize açıklamalısınız. Bunlar ör. özel ailesel nedenler veya meşru gizlilik çıkarları olabilir.
İtiraz halinde, verilerinizi Madde 4.1.'de belirtilen amaçlar için işlemeyi durdurmamız gerekiyor, ancak şu hallerde bu gerçekleşmez;
- sizin menfaatlerinizi, haklarınız ve özgürlüklerinizi aşan, işleyiş için zorunlu, meşru gerekçeler vardır, veya
- veri işleme yasal hakların kullanılması, icrası veya savunulması için gereklidir.
Verilerinizin doğrudan tanıtım amacıyla kullanılmasına dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz; bu, doğrudan tanıtımla bağlantılı olduğu takdirde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz etmeniz durumunda, verilerinizi doğrudan tanıtım amacıyla kullanmamız yasaktır.
-> Doğrudan tanıtım ve/veya profil oluşturma asla bizim tarafımızdan yapılmaz veya yaptırılmaz.

5.8 Otomatik karar verme/profil oluşturma yasağı (GVKY Madde 22'ye göre)
Yasal bir sonuca sahip olan veya sizi önemli ölçüde etkileyen kararlar, yalnızca kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesine dayanmamalıdır. Buna profil oluşturma da dahildir. Bu yasak aşağıdaki hallerde geçerli değildir; eğer otomatik karar,
- sizinle bir sözleşmenin imzalanması veya uygulanması için gerekli ise,
- yasalar tarafından izin verilir ise, yasalar, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru çıkarlarınızı korumak için veya açık rızanızla korunmak için makul önlemler içeriyorsa.
Yalnızca kişisel verilerin özel kategorilerin (= hassas veriler) otomatik olarak işlenmesine dayanan kararlara yalnızca şu temelde gerçekleştiklerinde izin verilir;
- sizin açık rızanız veya
- işlenmesinde önemli bir kamu yararı var ise
haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru çıkarlarınızı korumak için uygun önlemler alınmış ise.

5.9 Kişi haklarının icrası
Kişi haklarının icrası için, lütfen Madde 3'te belirtilen yetkili birimlere başvurun. Elektronik olarak ulaştırılan talepler kural olarak elektronik olarak cevaplanır. GVKY kapsamında sağlanacak bilgi, bildirim ve önlemler, “Kişi haklarının icrası” dahil olmak üzere, esas olarak ücretsiz sağlanmaktadır. Sadece açıkça gerekçesiz veya aşırı talepler söz konusu olduğunda, veri işleme için uygun bir ücret talep etme veya işlem yapmama hakkına sahip oluruz (GVKY Madde 12 bent 5'e göre).
Kimliğiniz hakkında makul şüpheler varsa, tanımlama amacıyla sizden ek bilgi talep edebiliriz. Bizim için tanımlama mümkün değilse, isteğinizi işleme koymayı reddetme hakkına sahibiz. Kimlik tespiti konusunda bir olanak olmadığıyla ilgili – mümkün olduğunca – ayrı olarak sizi bilgilendireceğiz (bkz. GVKY Madde 12 bent 6 ve Madde 11).
Bilgi ve bilgilendirme talepleri kural olarak hemen talebin alınmasından sonraki bir ay içinde işlenir. Bu süre, işin karmaşıklığı ve/veya talep sayısına bağlı olarak gerekli olduğu takdirde iki ay daha uzatılabilir, bir uzatma durumunda, talebinizi aldıktan sonraki bir ay içerisinde sizi gecikme nedenleri hakkında bilgilendireceğiz. Bir talebe cevap vermezsek, talebinizi aldıktan sonraki bir ay içinde gecikmeden bununla ilgili gerekçeleri size bildireceğiz ve bir denetleme makamına şikayette bulunma veya yargı yoluna başvurma imkanını size bildireceğiz (bakınız GVKY Madde 12 bent 3 ve bent 4)
Lütfen, kişi haklarınızı yalnızca Avrupa Birliği ya da üye devletlerin öngördüğü kısıtlamalar ve sınırlamalar dahilinde kullanabileceğinizi unutmayın (GVKY Madde 23).

6. Çerezler
Kullanıcı rehberliği için, yalnızca tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinen oturum çerezlerini kullanıyoruz. Tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesi hakkında sizi bilgilendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu size çerezlerin şeffaf kullanımını sağlar.

Çerezler sizin açık onayınız üzerine atanır:
- Videoları kullanırken, çerezler Vimeo üzerinden ayarlanır.
- Google Maps haritalarını kullanırken, Google Maps aracılığıyla çerezler atanır.

7. Üçüncü tarafların hizmet ve içeriklerinin entegrasyonu
7.1 Vimeo
“Vimeo” platformunun videolarını (Sağlayıcısı: Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA) entegre edebiliriz. Veri gizliliği politikası:
https://vimeo.com/privacy. Vimeo’nun Google Analytics’i kullanabileceğini hatırlatmak isteriz ve bu konuda Veri gizliliği politikasını (https://policies.google.com/privacy) ve Google Analytics için Opt-Out olanakları (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr) veya Pazarlama amaçları için Google tarafından veri kullanımı (https://support.google.com/ads/answer/2662856?visit_id=0-636652511604053585-3357461401&rd=1/) kaynaklarını okumanızı rica ederiz.

7.2 Google Maps
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, sağlayıcısına ait "Google Maps" haritalarını entegre ediyoruz. İşlenmiş veriler, özellikle kullanıcıların IP adreslerini ve konum verilerini içerebilir, ancak bunlar kendilerinin onayı (genellikle mobil cihazlarının ayarlarının bir parçası olarak) olmadan toplanmaz. Veriler ABD’de işlenebilir. Veri gizliliği politikası: https://policies.google.com/privacy/, Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout